Bavo

De Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem zet zich in voor het behoud van de Grote of St.-Bavokerk als belangrijk cultuurhistorisch erfgoed. In samenwerking met de Protestantse Gemeente Haarlem, wordt geregeld besloten welke projecten zullen worden aangepakt en welke andere activiteiten zullen plaatsvinden. Elk vanuit een ander perspectief maar met een gezamenlijk doel. Het behoud van kerkgebouw, het carillon, het wereldberoemde Christian Müllerorgel en verdere inventaris.

Er is sinds 2018 sprake van een samenwerking waarbij FishFingrs de Abri poster voor de Bavodag heeft vormgegeven. Daarnaast zijn inmiddels de boeken 'De wapens op de koorbanken' en 'Monsters in het koor' uitgegeven, waar FishFingrs de gehele vormgeving van heeft verzorgd.

DOOR NAAR CREATIES

Fishfingrs